“Los Galindos afronten un exercici de recerca i redescobriment de les capacitats corporals i de confrontació emocional de l’individu amb ell mateix. Paisatges on l’encontre i la desavinença conviuen en la proximitat d’un espai definit per l’ambigüitat. Circ d’entranya, visceral i simple on els personatges busquen desencallar les situacions per seguir existint, amb tenacitat, amb naturalitat. Si cal, fins a la hilaritat.”

Realització de la música per l’escena de la bicicleta acrobàtica. Tranquila, circular, pacient i emotiva.

Helena Rodríguez Masafrets – Viola

Joan Cot Ros – Composició i piano

Anuncios